جعبه آتش نشانی|پمپ آتش نشانی

جعبه آتش نشانی|پمپ آتش نشانی

1_ سيستم خشک :

در این نوع سیستم جعبه آتش نشانی ، منبع آب مورد نیاز جهت استفاده در سیستم لوله کشی جعبه آتش نشانی و یا قرقره آتش نشانی از منابع آب ساختمان و یا محل مورد استفاده جداست و به سیستم لوله کشی آب شهری ساختمان ارتباطی ندارد. بنابراین در حالت عادی داخل لوله ها و جعبه آتش نشانی و قرقره آن ، آب وجود نداشته و خشک می باشد .

وجه تسمیه این سیستم نیز به همین علت است .

در سیستم خشک جعبه آتش نشانی آب مورد نیاز از طریق لوله ورودیی که معمولاً در جلوی درب ساختمان و یا محل مورد نظر در یک محفظه شیشه ای نصب شده است تامین می گردد .

در هنگام ضرورت تانکرها و یا پمپهای آتش نشانی به این ورودی متصل شده و آب مورد نیاز را به درون سیستم جعبه آتش نشانی پمپاژ می نمایند و بدین صورت آب در هر طبقه در لحظه ضرورت قابل استفاده خواهد بود .

بطور استاندارد ورودی بالای جعبه آتش نشانی را به لوله کشی این سیستم اختصاص می دهند که جعبه های آتش نشانی پامچال در هر دو طرف جعبه هم در بالا و هم در پایین جعبه (4 عدد سوراخ) ، این ورودی ها پیش بینی شده است تا نصب آن در هر شرایطی میسر گردد .

لازم بذکرست این ورودی ها برای دو سایز 9 و 12 سانت پیش بینی شده اند .

2_سیستم تر :

در این نوع سیستم جعبه آتش نشانی آب مورد نیاز از آب شهری تامین می گردد . لوله کشی این سیستم به لول کشی آب شهری ساختمان متصل بوده و اجازه میدهد همیشه در این سیتم آب در وجود داشته باشد

بطوریکه هرگاه شیر ورودی جعبه آتش نشانی (در جعبه های آتش نشانی با قرقره برزنتی توصیه می گردد تنها در هنگام استفاده ضروری شیر ورودی آب باز شود) و نازل سر لوله باز شود آب جریان می یابد .

وجه تسمیه این سیستم نیز به علت وجود همیشگی آب در سیستم می باشد .

بطور استاندارد ورودی پایینی جعبه آتش نشانی را به لوله کشی این سیستم اختصاص می دهند که جعبه های آتش نشانی پامچال در هر دو طرف جعبه هم در بالا و هم در پایین جعبه (4 عدد سوراخ) ، این ورودی ها پیش بینی شده است تا نصب آن در هر شرایطی میسر گردد .

لازم بذکرست این ورودی ها برای دو سایز 9 و 12 سانت پیش بینی شده اند .

3_سيستم مرکب (تر و خشک) :

در این نوع سیستم ، با توجه به شرایط ساختمان نظیر مساحت ، ارتفاع آن و غیره از ترکیب دو سیستم تر و خشک همزمان استفاده می گردد .

در زیر ، یک سیستم متشکل از لوله های تر و خشک با یک تانک مرتفع ، نشان داده شده است .

سیستم های لوله های تر برای استفاده ساکنین جهت اطفاء آتش های کوچک در نظر گرفته شده است .

در ساختمان های بلند باید یک پمپ خودکار برای رساندن آب ( از لوله شهر ، تانک ذخیره یا منبع ) به جعبه آتش نشانی وجود داشته باشد .