امداد و نجات|حفاظت و ایمنی|تجهیزات امداد و نجات

Rescue4

درباره امداد و نجات:

نجات عبارت است از مجموعه عملیاتی که منجر به رهایی افراد زنده از شرایط بحرانی و به دام افتاده می شود و هم چنین انجام کمک های اولیه  بر روی آنها که از وخیم شدن حال افراد جلوگیری نماید .

اساس اموزش نجات ، کارهای عملی است . آموزش عملی یا تئوری برای فهم بهتر مسئولیت ها و کارهای عملی به کار میرود و همچنین نمایش یک عمل نجات بدون اینکه نجات گران عملا” وشخصا” آن را انجام ندهند فایده چندانی ندارد .

مهارت کارهای دسته جمعی که با اطلاعات فنی همراه باشد از جمله عوامل بسیار مفید در عملیات نجات هستند که این عوامل را فقط با کارهای عملی میتوان به دست آورد .

کار نجات یک کار کاملا” فنی است و اجرای صحیح آن احتیاج به آموزش و تمرین و مهارت های خاصی دارد . کلیه عملیات نجات باید به طور گروهی یا دسته جمعی انجام شود . هم چنین باید دستورات فرمانده گروه را دقیقا” و به موقع اجرا کرد . زیرا ممکن است جان مصدوم و شاید جان خود نجات گر نیز به خطر افتد و این بستگی به اطاعت و اجرای حتی کوچکترین دستور فرمانده گروه دارد .

در عملیات نجات نتیجه کار یک فرد تعلیم دیده و با هوش به مراتب بیشتر و موثرتر از قدرت ونیروی جسمانی اوست .

نقش و وظایف امدادگر در صحنه آسیب :

به هر مامور که اقدام به ارائه کمک های مورد نیاز نماید امدادگر گفته می شود و او به عنوان یک فرد کمک دهنده می تواند وظایف متعددی را در صحنه اسیب بر عهده دارد .

این وظایف و نقش ها بسته به نوع  شرایط حادثه  متفاوت میباشد:

۱ـ رسیدگی سریع به مصدومین درصحنه آسیب یا بیماران.

۲ـ حفاطت از سلامت خود

۳ـ حفاظت وایمنی صحنه

۴ـ درخواست کمک از مراجع ذی صلاح

۵ ـ مشارکت در عملیات جستجو ونجات

۶ ـ دستیابی به مصدوم و رها سازی

۷ ـ ارزیابی مصدوم و سانحه

۸ ـ اجرای کمک های اولیه و اقدامات ضروری.

۹ـ انتقال مصدوم در صورت لزوم

به طور کلی وسائل و تجهیزات به سه دسته تقسیم می شوند :

الف) تجهیزات شخصی و انفرادی امدادگر

ب) تجهیزات امداد و کمک های اولیه

ج) تجهیزات نجات

الف) تجهیزات شخصی و انفرادی امدادگر :  شما به عنوان یک امدادگر باید بدانید به دلیل پراسترس بودن لحظات اولیه حوادث، معمولاً بعضی از تجهیزات اولیه که هر امدادگر باید به همراه داشته باشد فراموش می شود، که نتیجه آن، به وجود آمدن مشکلاتی برای شما می باشـد.

پس در زمان اعزام دقت داشته باشید که حداقل، وسائل شخصی و تجهیزات انفرادی خود را به همراه داشته باشید. تجهیزات شخصی آن دسته از وسائلی هستند که معمولاً هر امدادگر خودش تهیه می کند، تا در زمان اعزام به منطقه حادثه به همراه داشته باشد و در حفظ بهداشت فردی امدادگر بسیار مؤثر می باشد .

تجهیزات انفرادی نیز وسائلی هستند که معمولاً با توجه به نیاز هر عملیات و امکانات موجود در سازمان در اختیار نیروهای امدادی قرار می گیرد، تا آمادگی لازم را جهت انجام مأموریت های امدادی داشته باشند.

ب) تجهیزات امداد و کمک های اولیه : بعد از اینکه امدادگر آماده شد، حالا نیاز به تجهیزات و ابزار لازم جهت ایجاد آمادگی و انجام مأموریت را دارد ، که یک بخش از این تجهیزات را وسائل امدادی و پزشکی تشکیل می دهند و البته شما تا حدود زیادی با آنها در دوره های قبل آشنا شده اید.

تجهیزات امداد مثل :

۱- دستگاه فشارسنج و گوشی پزشکی

۲- کیسه های آب سرد وگرم

۳- ملحفه

۴- انواع آتل چوبی

۵- آتل تمام تنه

۶- آتل نیم تنه

۷- انواع برانکار

۸- کیف احیا

۹-دستگاه زنده یاب

۱۰- تخت بیمار

ج) تجهیزات نجات : در بعضی از موقعیت های خاص در اثر حوادث ، ابتدا نیاز به یک سری عملیات های نجات و تجهیزات خاص می باشد تا ما بتوانیم یک عملیات امدادی مؤثر را انجام دهیم ، که لزوم آن شناخت و آشنایی با ابزار نجات است.

مثل ابزار ایمنی و هشدار : شما به عنوان یک امدادگر باید بدانید که اگر بر اثر بی احتیاطی و عدم استفاده از ابزار مناسب آسیب ببینید ، مشکلات زیادی را برای خود و دیگر پرسنل امدادی بوجود می آورید ، و توانائی لازم را جهت انجام عملیات از دست می دهید ، پس همیشه قبل از شروع هر عملیات امداد و نجات ابتدا اقدامات لازم جهت ایمنی خودتان و مصدومین و دیگران را فراهم کنید.