امدادگران و وظایف آنها

Relief

امداد گران و وظایف آنها

عمل به وظيفه : مسئوليت قانوني يك امدادگر جهت عمليات امداد و ارائه مراقبت هاي اورژانسي را وظيفه كاري مي گويد .اولين اصل ، عمل به وظيفه است. به عنوان يك شهروند عادي كه به صحنه تصادف اتومبيل وارد مي شويد، از لحاظ قانوني ملزم به توقف و ارائه مراقبت هاي فوري از مصدوم نيستيد. ولي در صورتي كه به عنوان يك امدادگر به صحنه تصادف اعزام شديد، اين يك مسئوليت و وظيفه كاري است. او بايد بي درنگ در صحنه حادثه اقدام كندو مراقبت هاي فوري اورژانسي را با تجهيزات موجود در محدوده آموزش هايي كه ديده انجام دهد، هر گونه نقص و ايرادي در عمليات امداد يا ارائه مراقبت هاي فوري اورژانسي باعث مي شود كه امدادگر در معرض مسائلي قانوني قرار بگيرد.

استانداردهاي مراقبت : روشي است كه اشخاص بايد طبق آن روش عمل كنند. يك امدادگر، نمي تواند مسئول كليه مراقبت هایی باشد كه از يك پزشك انتظار مي رود، اما مشمول ارائه سطوحي از مراقبت ها مي باشد كه شخصي با آموزش هاي مشابه تحت شرايط يكسان انجام مي دهد. به عنوان شخصي كه در  دوره هاي امدادگـــري آموزش ديده ، انتظـار مي رود كه از دانش و مهارتهايي كه آموخته است ، استفاده نماید.

چارچوب و محدوده درماني كه شما به عنوان يك امدادگر در آن فعاليت مي كنيد، به صورت كامل در دوره هاي آموزشي براي شما تشريح مي شود.

مسئوليت ها و صلاحيت اخلاقي : جامعه و سازمان با مسئوليت هاي خاص اخلاقي به يك امدادگر سپرده شده است، که در زمينه تشكيل و پذيرش استانداردهاي حرفه اي رفتاري مسئوليت هايي دارد. اين كار مستلزم داشتن دانش و مهارت هاي روز جهت ارائه مراقبت هاي خوب به مصدومين مي باشد. همچنين مسئول تجديد نظر در زمينه كارهائي كه انجام  میدهد و ارزيابي تكنيك هاي مورد استفاده مي باشد. بايد زمان عمليات، فعاليت امدادگري را ارزيابي کرده و سعي نماید نتايج اقداماتش را از طريق پزشكان راهنما و يا پرسنل بيمارستان، پيگيري كند.

یک امدادگر هميشه در جستجوي راه هائي براي بهبود عمليات اجرائي خود میباشد. تداوم كلاسهاي آموزشي و تشكيل دوره هاي جديد جهت مطابق شدن با مسائل روز طراحي شده است. رفتار اخلاقي مستلزم داشتن صداقت است. عملياتي كه در چند دقيقه اول عمليات اورژانسي انجام مي شود، ممكن است باعث مرگ و يا تداوم زندگي مصدوم شود. داشتن صلاحيت حرفه اي و اخلاقي، امدادگر و مصدوم قابل ارزش است.

تشكيلات و نقش سازمان امداد و نجات :

  •  امداد هوائي : در حال حاصر سازمان امداد و نجات از پنج فروند هليكوپتر و تعداد 14نفر نيروي متخصص در بخش مديريت امداد هوائي – دريايي استفاده مي نمايد .
  •  امداد دريايي : سازمان امداد و نجات با عنايت به ضرورت احساس شده در امر جستجو و نجات در دريا و سيلاب به تازگي اقدام به راه اندازي و تكميل دو پايگاه امداد و نجات دريا و سيلاب در استانهاي جنوبي نموده و همچنين تمهيد مقدمات جهت استانهاي شمالي كشور در حال انجام ميباشد.
  • امداد كوهستان : واحد عملياتي امداد كوهستان از سال 1376 براي ارائه خدمات امدادي و جستجو و نجات در مناطق مختلف كوهستان هاي تهران استقرار يافت و با بهره گيري از نيروهاي داوطلب مجرب در قالب نيروهاي كوهنوردي و درماني فعاليت هاي خود را گسترش دادند . در طول مدت استقرار درمانگاه امدادي و بكارگيري نيروهاي امدادي متخصص ، آمار فوت شدگان كاهش محسوسي داشته است.

امتیاز شما به این مقاله

امتیاز شما