عینک ایمنی|قیمت عینک ایمنی|عینک های حفاظتی

عینک ایمنی | پوشش صورت | عینک های حفاظتی

عینک ایمنی و پوشش صورت

عواملی که باعث صدمه به چشم می شوند عبارتند از : اجسام خارجی ،‌ براده آهن ، ذرات در حال پرتاب ، مواد شیمیایی ،‌اشعه مادون قرمز و ماوراء بنفش .

عینک ایمنی که بر طبق استاندارد ساخته شده باشد،چشم را از صدمات محافظت می کند .

عینک ایمنی با مشخصات مختلف جهت کارهای مختلف طراحی شده اند جوشکاری ، محافظ اشعه ،‌ محافظ گرد و غبار و محافظ مواد شیمیایی در مکان هائی که با مواد شیمیایی سر و کار دارند استفاده از پوشش ، صورت الزامی است .

عوامل زیان آور ناحیه قرنیه عبارتند از :‌ ذرات پرتاب شونده ، اجسام خارجی ، پاشیده شدن مواد شیمیایی و بخارات آن .

عواملی که به عدسی چشم صدمه وارد می سازند عبارتند از : اجسام پرتاب شده با سرعت زیاد و همچنین تأخیر در معالجه صدمات به سطح چشم و با پاشیده شدن مواد شیمیایی مانند نفتالین ، دی متیل سولفات و یا اشعة مادون قرمز

عواملی که به شبکیه صدمه می زنند عبارتند از : نور با شدت های زیاد ، اشعه ماوراء بنفش ، لیزر و مادون قرمز ، زمان تاییده شدن و شدت این اشعه ها در صدمه به شبکیه مؤثرند و باعث سوختن شبکیه می شوند .

عینک های حفاظتی، عینک های پوشاننده ای هستند که به دلیلی بزرگی می توان آن را روی عینک به چشم زد .

این نوع عینک ها سطوح منعکس کننده نور بین فرد و موضوع کار را افزایش می دهد و فقط بازدید کننده ها و کسانی که مدت کوتاهی نیاز به حفاظت دارند ، می توانند از آن استفاده کنند .

البته برای محافظت در مقابل پاشیدن مواد و مواد شیمیایی زیان آور می توان از عینک های حفاظتی که قاب پلاستیکی نرمی دارند و کاملا به صورت می چسبند و اجازه ورود به مایعات و گازها را نمی دهند ، استفاده نمود .

به طور کلی عوامل زیر چشم وو صرت کارکنان را تهدید میکند :

1) جابجایی مواد خورنده و مواد شیمیایی

2) برش کاری و تراش فلزات و چوب

3) اسپری های رنگ ، سند بلاست ، فشار آب

4) جوشکاری و سوزاندن

5) استفاده از لیزر و اشعه های ماوراء بنفش و مادون قرمز

6) استفاده از مواد رادیو اکتیو

7) نمونه گیری از فرایندهائی که با فشار بالا کار می کنند .