دستکش های حفاظتی|تجهیزات حفاظتی

محافظت دست و بازو

در صورتی که ارزیابی خطر در محیط کار آشکار نماید که کارگران با خطرات آسیب بالقوه برای دست و بازو مواجه هستند ، کارفرمایان باید برای کارگران دستکش ایمنی مناسب تهیه نمایند .

خطرات بالقوه شامل جذب پوستی مواد خطرناک، مواد شیمیایی یا سوختگی ناشی از گرما، خطرات الکتریکی، ساییدگی، کوفتگی ، بریدگی ، سوراخ شدگی ، شکستگی استخوان و قطع عضو می­باشند .

تجهیزات حفاظتی دست شامل دستکش­ ها، حفاظت کننده ­های انگشت و پوشش دهنده بازو یا دستکش­ های پوشش دهنده آرنج می­باشند .

انواعی از دستکش ­های حفاظتی امروزه برای حفاظت ­دهی در برابر طیف گسترده­ای از خطرات در دسترس هستند . ماهیت خطر و عملیاتی که باید انجام گیرد در انتخاب دستکش ­ها موثر می­ باشد .

فاکتورهای موثر در انتخاب دستکش

نوع ماده ای که به کار می­رود

–  ماهیت تماس (فرو بری کامل، پاشش مواد و غیره)

–  مدت تماس

–  مساحت مورد نیاز برای حفاظت

–  نیاز به چنگش

–  حفاظت دهی حرارتی

–  سایز و راحتی آن

–  سایش

انواع دستکش حفاظتی

– دستکش ­های ساخته شده از چرم، برزنت

– دستکش ­های پارچه ه­ای و روکش پارچه ه­ای

– دستکش های مقاوم در برابر مایعات و مواد شیمیایی

– دستکش­ های عایق لاستیکی

دستکش های لاستیکی

  • دستکش های لاستیکی متناسب با ولتاژ مدار باید مورد استفاده قرار گیرد.
  • دستکش محافظ چرمی همیشه باید بر روی دستکش­های لاستیکی برای پیشگیری از آسیب فیزیکی دستکش لاستیکی در هنگام کار مورد استفاده قرار گیرند .
  • در زمانیکه دستکش­های لاستیکی مورد استفاده نیستند باید در یک کیسه کتان برای محافظت از آسیب مکانیکی یا تخریب بواسطه ازن تولید شده ناشی از نور آفتاب نگهداری شوند .
  • دستکش­های لاستیکی همیشه قبل از شروع کار یا در صورتیکه کارگر با شیئی که ممکن است باعث آسیب دستکش شود، مواجهه شوند، باید بوسیله دمش هوا تست شوند .
  • ماکزیمم ولتاژی که دستکش­ها می­تواند بطور ایمنی مورد استفاده قرار گیرند بستگی به فاکتورهای زیادی نظیر دقت در استفاده از دستکش­ها ، مراقبت در انبارداری و بازرسی دستکش­ها در هنگام کار ، بازرسی و تست روتین دوره­ای آزمایشگاهی ، کیفیت و ضخامت لاستیک ، طرح دستکش­ها و همچنین فاکتورهای نظیر عمر ، نحوه استعمال یا شرایط محیطی دارد .

دستکش های چرمی یا برزنتی

دستکش ­های محکم ساخته شده از توری فلزی، چرم یا برزنت حفاظت را در برابر بریدگی و سوختگی تامین می­ نمایند .

– دستکش ­های چرمی یا برزنتی همچنین حفاظت را در برابر گرما نیز ایجاد می­ نمایند .

– دستکش های چرمی در برابر جرقه­ ها، گرمای متوسط، اشیاء تراشیده و زبر و ناصاف حفاظت کننده است .

دستکش ­های آلومینیومی تامین کننده بازتاب و حفاظت عایقی در برابر گرما بوده و نیاز به الحاق مواد مصنوعی برای حفاظت­ دهی در برابر گرما و سرما می­باشند .

– دستکش­ های الیاف پارامید که حفاظت دهی در برابر گرما و سرما را تامین می­ نمایند و مقاوم در برابر بریدگی، سائیدگی و بادوام هستند .