اصول اولیه در عملیات اجرایی راه

قرار دادن علائم  و تجهیزات به  تعداد کافی و با روش صحیح، برای آگاهی بیشتر به رانندگان و استفاده کنندگان از راه و محافظت مناسب پرسنل مشغول به کار در حین انجام کارهای راهسازی و همچنین راه بندهای موقت که توسط نیروهای انتظامی صورت میگیرد، امر بسیار مهم و پر اهمیتی است. نمایش تمام حالاتی که ممکن است در حین انجام کار با آن مواجه شویم ، غیر ممکن است. اگر کار، محدود به زمان خاصی باشد، ناظران و مسئولان مربوط باید قبلاً با ادارات راه و پلیس راه هماهنگی لازم را به عمل آورند. در محوطه کاری و در تمام مدت انجام کار، مأموران و کارگران باید از لباس های مناسبی که به خوبی در شب و روز قابل رؤیت باشد استفاده نمایند.

برای تحکیم و محافظت علائم و تجهیزات، به طوری که در اثر ترافیک و دیگر عوامل موجود در جای خود ثابت بمانند، باید از کیسه های دارای ماسه یا دیگر مصالح ریزدانه که فاقد خاک رس و سایر دانه های چسبنده هستند، استفاده نمود. از جدول های مورد استفاده در کنار پیاده روها، بلوکهای بتنی و اجسام مشابه، لاستیک چرخ اتومبیل و بشکه های فلزی و تابلوهای متفرقه و غیر استاندارد به علت خطرناک بودن نباید استفاده نمود.

قابل دید بودن  کلیه علائم:

باید در شب  و یا در مواقعی که محدودیت دید وجود دارد، دارای منبع روشن کننده یا مواد منعکس کننده مناسب بوده و در صورت عدم دید کافی یا در شرایط بد آب و هوایی و یا در صورت نیاز به علائم اضافی، یا برای به تعویق درآوردن کار، باید با مشاور و یا ناظر مربوط مشورت شود.

علائم اضافی:

در راه ها باید علائم در دو سمت راه به کار روند، علائم و حفاظ ها، نباید به صورت پیچیده، نصب و کار گذاری شوند و یا در زمانی بیشتر از زمان مورد نیاز استفاده گردند. علایم اضافی، باید به تدریج در طول اجرای عملیات جمع آوری شوند.

نحوه قرار گرفتن علایم:

نحوه قرار گرفتن در راه های با علایم باید در سمت راست جاده به صورتی قرار داده شوند که نزدیکترین لبه آن از کناره آسفالت ۱۲۰ سانتیمتر فاصله داشته باشد. در این راهها برای تأکید بیشتر، باید علایم در سمت چپ نیز تکرار گردند، البته این کار نباید موجب کم شدن تعداد علایم و تجهیزات در سمت راست جاده شود. در سایر راهها کلیه علایم باید در سمت راست جاده قرار داده شوند، به نحوی که نزدیک ترین لبه آن از کناره آسفالت از کنار آن حداقل ۷۵ سانتیمتر فاصله داشته باشد. در جایی که پیچ تند یا شیب عرضی وجود دارد و یا علایم بر روی جداکننده وسط نصب میشوند، این فاصله باید به ۱۰۰ سانتیمتر افزایش یابد..

راه بندها و ایستگاه های موقت بازدید نیروهای انتظامی:

با توجه به اینکه پلیس راه مسئولیت توزین بار، حفظ حریم قانونی راهها و تجهیزات نصب شده و اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را از طریق پاسگاه های توزین بار و کنترلترافیک و گشت های سیار در طول راه های کشور به عهده دارد، سایر نیروهای انتظامی مجاز به ایجاد راهبند و ایستگاه بازدید موقت و یا دائمی به منظور کنترل و یا توقف ترافیک عبوری نیستند، مگر این که ضمن انجام هماهنگی لازم در هر مورد، قبلاً مجوز لازم را از وزارت راه و ترابری اخذ نموده باشند. در این گونه موارد و در صورت ایجاد راهبند به منظور بازدید و کنترل موقت ترافیک، برای استفاده کنندگان از راه، حفاظت آنها از آسیبها و جراحات و نیز حفظ اموال آنها از خسارات ممکن، الزامی می باشد.