نقش پرچم زن در عملیات جاده ای

Traffic signs

Traffic signs

با توجه به اینکه تجهیزات هشدار دهنده در مسیر ها هنگام عملیات جاده ای اعمال می گردد همچنان شاهد سوانح رانندگی حین عملیات ساخت و ساز جاده ای می باشیم.

یکی از ملزومات مهم در این عملیات ها یک نیروی پرچم زن چند متر قبل تر از محیط کارگاه می باشد .

پرچم زن باید  مجهز به لباس های مخصوص بوده و نکات ایمنی را رعایت نماید ، پرچم زن در نگاه اول کاری ساده به نظر می رسد در صورتی که نکات و وظایف بسیاری در تعریف آن نوشته شده است در موارد مکتوب و قوانین نوشته شده ی وزارت راه که به پیمانکاران راه دیکته می شود ، پیمانکاران را ملزم به در اختیار داشتن نیروی پرچم زن با اطلاعات کافی در این زمینه می نماید.

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ساخت ربات هایی که به راحتی با تابلو یا پرچمی در دست در مکان معلوم مستقر و نقش پرچم زن را ایفا میکنند ، ممنوع بوده و حتما باید نیروی انسانی این وظیفه ی مهم را به عهده گیرد.