خدمات igdm

بازار هدف پیش روی ایمن گستران دانش محور متشکل از: صنایع نفت گاز پتروشیمی ، سهامی مدیریت تولید ،انتقال  و توزیع نیروی برق (توانیر ) ، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، سازمان بنادر و دریانوردی ، سازمانهای آتش نشانی ، سازمان شهرداری ها ، شرکت ملی گاز و دیگر صنایع کلان کشور ، این مجموعه را به قدرتمندترین شرکت در این حوزه تبدیل نموده است .