مشاوره های تخصصی و آنلاین ایمنی|آتش نشانی|ترافیکی|امداد و نجات

مشاوره های تخصصی

ایده اطلاع رسانی صحیح تخصصی بیواسطه و سریع به متخصصین و کارشناسان این حوزه در اقصی نقاط کشور پهناور و تنها با فاصله چند کلیک و بهره گیری از فن آوری دیجیتال و تجارت الکترونیک ، منجر به راه اندازی ایمن گستران دانش محور ، اولین مجموعه آنلاین ایمنی ، امداد و نجات ، آتش نشانی ، مدیریت بحران و تجهیزات ترافیکی شد . خرسندیم با کوله باری از تجربیات ارزشمند بازار و آکادمیک در خدمت صنعتگران گرانقدر ایران سربلند انجام وظیفه می نماییم.