5 (100%) 1 vote

خودروهای آتش نشانی|آتشنشانی|آمبولانس

آتش نشانهای صنعتی 

با پیدایش صنایع و کارخانجات ، ضرورت تأمین ایمنی آن‌ها نیز به یکی از الزامات اساسی و کاربردی تبدیل شد. گرچه آتشنشانی های شهری کماکان در صف اول رسیدگی به فوریت های ایمنی هستند، لیکن ایجاد پایگاه آتشنشانی و اختصاص نیروی زبده و خصوصاً آشنا به فرایندهای صنعتی، توانست ضمن تدارک بسترهای پیشگیرانه از حریق، با حضور به موقع نسبت به جلوگیری از گسترش هرگونه آتشسوزی به فضای خارج از کارخانجات اقدام نماید

خودروی ستادی

این خودرو ضمن استفاده و تردد روزمره فرماندهان آتشنشانی، این امکان را فراهم می‌کند تا فرمانده بر حسب مورد و به ویژه در حوادث به نسبت شدید و مهم، به سرعت در محل حادثه و صحنه عملیات حضور یابد. از این نظر خودروی مزبور از انواع سواری‌های قوی، پرسرعت و ایمن در نظر گرفته می‌شود. این خودرو‌ها به بی‌سیم، آژیر و چراغ گردان مجهز بوده، رنگ آمیزی و علائم ویژه آتشنشانی را دارد. از آنجایی که فرماندهان آتشنشانی به طور معمول لباس رسمی خدمت به تن دارند، اما در صحنه عملیات بایستی از لباس و وسایل حفاظتی استفاده نمایند. این گونه البسه و وسایل مثل : کلاه ایمنی، اورکت حریق، شلوار، چکمه، دستکش و… در خودرو قرار داده شده است. همچنین بعضی وسایل اعم از بلندگوی دستی، نورافکن دستی و… نیز در آن قرار دارد.
IGDM Website: http://igdm.ir/

خودروی آمبولانس

در بعضی از کشور‌ها، مثل کشور ژاپن، خدمات فوریت های پزشکی نیز توسط آتشنشانی ارائه می‌گردد، بنابراین، در سازمان آتشنشانی این کشور‌ها به منظور ارائه خدمات پزشکی به قربانیان حوادث و بیماران اتفاقی، انواع آمبولانس مجهز با پرسنل کاملا تعلیم دیده و کار آزموده در نظر گرفته شده است.  همچنین، از آنجایی که آتشنشانان هنگام عملیات اطفاء حریق ، نجات و امداد و مقابله با حوادث مختلف در معرض انواع جراحت‌ها و آسیب‌ها قرار دارند، بایستی در صحنه حادثه، به ویژه حوادث شدید و مهم، امکانات درمانی- مراقبتی مستقر شود.

خودروی آتشنشانی معمولی

این خودرو‌ها با استفاده از شاسی کامیون ساخته می‌شود، به آن‌ها کامیون آتشنشانی نیز گفته می‌شود. این خودرو اصلیترین وسیله اطفای حریق سازمانهای آتشنشانی، مستقر در سکونتگاههای انسانی، اعم از شهر‌ها، شهرک‌ها و روستا‌ها، را تشکیل می‌دهد، از این نظر به «خودروی آتشنشانی شهری» نیز مشهور است.