امتیاز شما

جعبه انفرادی R165

جعبه انفرادی R165

موارد کاربرد

استفاده جهت كوهنوردان ، اسكي بازان و كليه ورزشكاران

استفاده جهت محيط بانان  محيط زيست ، تكنسين هاي شركت برق ، آب و فاضلاب و مخابرات و …

استفاده جهت هدايا و امور  تبليغاتي

استفاده جهت دانش آموزان