امتیاز شما

فیلتر ترکیبی گازها و بخارات دارای ذرات P100

فیلتر ترکیبی گازها و بخارات دارای ذرات P100

توضیحات محصول

معرفی محصول : 

فیلتر چند منظوره و با کارایی بالا

مواد قابل فیلتراسیون با فیلتر_ترکیبی(فیلتر مولتی گاز + P100)

گازهای اسیدی شامل :

 1. کلرین(CL)
 2. کلرین دی اکسید(CD)
 3. هیدروژن فلوراید (HF)
 4. هیدروژن کلرید(HC)
 5. سولفور دی اکسید(SD)
 6. استیک اسید
 7. فرمیک اسید
 8. هیدروژن سولفید و…

بخارات آلی شامل:

 1. استون /اتانول آمین/اتیل الکل/اتیل اتر/ فنیل اتر
 2. کلروبنزن /تولوئن/نیتروبنزن
 3. کلروفرم /تری کلرو اتیلن
 4. هپتان
 5. نفتالین و …

ترکیبات گاز آمونیاک

 1. آمونیاک (AM)
 2. متیل آمین (MA)

انواع گازها و بخارات خطرناک مانند:

 1. فرمالدهید (FM)
 2. سیانوژن

 موادی مانند:

 1. آرسنیک
 2. آزبست
 3. کادمیوم
 4. سرب
 5. کلیه ذرات گرد و غبار (روغنی و غیر روغنی) و…
در چه صنایع و مشاغلی میتوان از این نوع فیلتر استفاده کرد؟

در چه صنایع و مشاغلی میتوان از این نوع فیلتر استفاده کرد؟

 • رنگ کاری و نقاشی
 • داروسازی
 • ساختمان سازی
 • صنایع شیمیایی
 • نفت، گاز و پتروشیمی
 • معدنکاری
 • تولید کاغذ و خمیرسازی