5 (100%) 1 vote[s]

کار استاپر ترافیکی لاستیکی طول 50 سانتیمتر

کار استاپر ترافیکی لاستیکی طول 50 سانتیمتر

توضیحات محصول

متوقف کننده خودرو یا کار استاپر ترافیکی لاستیکی

به طول 50 سانتیمتر ، عرض 15 سانتیمتر  و  ارتفاع 15 سانتیمتر و به وزن تقریبی 3/5 کیلوگرم تولید شده از لاستیک نرم .

دو نوار شبرنگ طولی در طرفین تعبیه شده اند تا در مکان های تاریک ، راننده دید بهتری داشته باشد .

این محصول با دو عدد پیچ و رول پلاک نمره 12 به زمین متصل می گردد .

کاربری این محصول ، جداسازی فضای پارکینگ های مجاور و جلوگیری از ورود به پارکینگ همسایه در مجتمع های ساختمانی ،

استفاده در ورودی های اصلی جهت ایجاد توقف کامل و جلوگیری از ورود ناگهانی و … می باشد .