نوشته‌ها

تاریخچه آتش نشانی در ایران

تاریخچه آتش نشانی در ایران

/
سازمان آتش‌نشانی نام سازمانی دولتی یا خصوصی است که وظیفه مقابله با آتش و …
آتش شانی

آتش نشانی|تجهیزات آتش نشانی

/
آتش نشانی|تجهیزات آتش نشانی آتش نشانی اقدام تلاش برای جلو…

نمونه کارها

تجهیزات ایمنی

وسایل حفاظت فردی|لباس کار

 وسایل حفاظت فردی|لباس کار در وضعيت پر خطري كه در آن مشغول به كا…