امتیاز شما
Nitrile_Examiation_gloves_

Nitrile_Examiation_gloves_

حفاظت دست و بازو

دستها از ارزشمند ترين اعضا کمکی بدن انسان می باشد که برای حفاظت آنها در مقابل خطرات مثل سوختگی در اثر گرما ، مواد خورنده ، برنده و غيره بايد از دستکش های حفاظتی مناسب استفاده نمود ادامه مطلب…

safety glasses

عینک ایمنی و پوشش صورت

عواملی که باعث صدمه به چشم می شوند عبارتند از ، اجسام خارجی ،‌ براده آهن ، ذرات در حال پرتاب ، مواد شیمیایی ،‌اشعه مادون قرمز و ماوراء بنفش ادامه مطلب…

safety shoes

safety shoes

کفش ایمنی

سوالی که برای تمامی سازندگان و خریداران کفش های ایمنی مطرح است این است که با شناخت چه خصوصیاتی می توانیم بهترین کفش های ایمنی را بشناسیم؟ادامه مطلب…

Helmet

Helmet

کلاه ایمنی

تجهیزات حفاظت فردی به عنوان آخرین راه حل یا به عنوان اقدام اضطراری کوتاه مدت  و همچنین برای کار کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرند. ادامه مطلب…